fbpx

Лийд женерешн

Лийд гэж юу вэ?

ийд гэдэг нь танай компаний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонирхож буй хүнийг хэлнэ.

Лийд женерешн гэж юу вэ?

  • Лийд женерешн гэдэг нь боломжит худалдан авагчдын анхаарлыг татаж, тэднийг өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд анхаарал хандуулах, сонирхол илэрхийлэх процесийг хэлнэ.

Яагаад лийд женерешн чухал вэ?

  • Боломжит худалдан авагч тантай харилцаа холбоо үүсгэж, таны бүгээдэхүүний үйлчилгээг сонирхож эхлэснээр, эхэнхүү боломжит худалдан авагч таны жинхэнэ худалдан авагч болдог. Маркетингийн оролдлого борлуулалт болох процес юм.
  • Хамгийн үр ашигтайгаар маркетингийн зардлуудаа борлуулалт болгох аргачлал

Боломжит худалдан авагч

Сурталчилгааг үзсэн хүмүүс

Лийд

Худалдан авагч

Аман сурталчилгаа тараах