fbpx
#1 Зорилго
  • Байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийг зорилтот худалдан авагчдад таниулах, хүргэх
  • Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
  • Олон улсын хамтрагч нарт таниулах, хүргэх
  • Брэнд үүсгэх, түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
  • Үр ашигтай маркетингийн процесийг эхлүүлэх, (Зөвлөгөөнд, хандалт цуглуулах, хоёр дагч болон хагас анхдагч эх үүсвэрийн судалгаа хийж, маркетингийн стратегиудыг боловсруулах, төлөвлөгөө бичих, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх)

SEO - хайлтыг нэмэгдүүлэх

SEO нь компаний онлайнд түгээмэл харагдахад тусладаг.

Интернэт өндөр хөгжсөн

хүн бүр ухаалаг утастай энэ үед худалдан авагч аливаа бизнесийн талаар хамгийн түрүүнд хайлтын системээс хайдаг гэдэг нь судалгаагаар нотлогдсон.

SEO-г хэрэгжүүлснээр

өрсөлдөгчдөөсөө түрүүлж хөдлөх, боломжит худалдан авагчдад зорилтот мессежээ хүргэх, зардал багатайгаар брэндээ таниулах гэх мэт олон төрлийн давуу талуудтай.
Корн Агентлагийн тухай

Байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэндийг зорилтот худалдан авагчдад таниулах, хүргэх

2015

Дижитал маркетингаар чиглэн ажилласан

2016

Контент маркетингаар илүү чиглэн ажилласан

2017

Лийд Женежершн буюу хандалт цуглуулах

2018

Ландинг Пейж

2019

SEO буюу хайлтын системийг ихэсгэх

Корн Агентлаг

Корн нь Маркетинг Агентлаг нь 2018 онд байгуулагдсан Улаанбаатарт байрладаг Маркетингийн нэг-цэгийн үйлчилгээ бүхий зорилготой агентлаг юм.

Корн Маркетинг агентлаг нь:

  • Дижитал маркетинг
  • Контент маркетингаар илүү чиглэн харилцагчид, үйлчлүүлэгчдийн зардал, оролдлого, үр ашигггүй ажиллагаа, цаг хугацааг хэмнэх үүднээс урт хугацааны хамтын ажиллагаатайгаар тэдний маркетингийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгтой.