fbpx

Лийд женерешн

Лийд гэж юу вэ?

ийд гэдэг нь танай компаний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонирхож буй хүнийг хэлнэ.

Лийд женерешн гэж юу вэ?

  • Лийд женерешн гэдэг нь боломжит худалдан авагчдын анхаарлыг татаж, тэднийг өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд анхаарал хандуулах, сонирхол илэрхийлэх процесийг хэлнэ.

Яагаад лийд женерешн чухал вэ?

  • Боломжит худалдан авагч тантай харилцаа холбоо үүсгэж, таны бүгээдэхүүний үйлчилгээг сонирхож эхлэснээр, эхэнхүү боломжит худалдан авагч таны жинхэнэ худалдан авагч болдог. Маркетингийн оролдлого борлуулалт болох процес юм.
  • Хамгийн үр ашигтайгаар маркетингийн зардлуудаа борлуулалт болгох аргачлал

Боломжит худалдан авагч

Сурталчилгааг үзсэн хүмүүс

Лийд

Худалдан авагч

Аман сурталчилгаа тараах

Бидний бүтээл

КОРН менежментийн систем

Жижиг дунд компаниудад тохирсон менежментийн систем – Cloud – Харилцагчийн систем бүхий – Санхүүтэй – Хүний нөөцтэй – Борлуулалт, маркетингтай – Автомат тайлантай – гэх мэт функцуудтай Нэмэлт – дотоод чат, и-мейл боломжтой.